تجارت الکترونیک

چشم انداز سازمان

چشم انداز سازمان

تعاریف مختلفی برای چشم انداز بیان شده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:1. آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب برای سازمان.2. بیان صریح سرنوشتی که سازمان باید به سوی آن حرکت کند.3. هنر دیدن نادیدنی ها. ...

جزئیات بیشتر

بیانیه ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت سازمان، جمله یا عبارتی است که بدان وسیله ماهیت یک سازمان از ماهیت دیگر سازمان‌های مشابه متمایز می‌شود. این سند، بیان کننده علت وجودی سازمان می‌باشد. با استفاده از بیانیه ماموریت می‌توان به این پرسش اساسی پاسخ داد که: فعالیت ما چیست؟ ماموریت سازمان اگر به شیوه روشن بیان گردد، الگویی مناسب را برای تدوین استراتژی‌های اثربخش ارائه می‌نماید. ...

جزئیات بیشتر

شهر الکترونیک چیست

شهر الکترونیک چیست

شهر الکترونیک ،شهری است که اجرای اکثر فعالیت‌های آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستمهای الکترونیک امکان پذیر باشد . در چنین شهری ضرورتی ندارد مردم برای انجام کارهای روزمره خود مانند پرداخت قبوض آب،برق ، تلفن ،پرداخت جرائم ،خرید املاک یا کالا وقت زیادی را صرف کنند ،بلکه تمامی این کارها را میتوانند از طریق کامپیوتر شخصی خود ،هنگامی که به شبکه جهانی اینترنت متصل است انجام دهند.همینطور مشارکت در فعالیت‌های شهری از جمله ارتباط با مسئولین ادارات ،بنگاههای اقتصادی و اجتماعی ،شهردار و سای ...

جزئیات بیشتر