آموزش ساخت شناسه کاربری در nic.ir
آموزش ساخت شناسه کاربری در nic.ir
  • مدیر سایت
  • پنج شنبه ۱۳ مهر سال ۱۳۹۶
  • 30نظرات

برای ثبت دامنه .ir ابتدا باید در سایت nic.ir ثبت نام کرده و شناسه ایرنیک دریافت نمایید
برای ثبت نام در سای nic.ir طبق آموزش زیر عمل نمایید
1.پس از ورود به سایت nic.ir بر روی ساخت شناسه کاربری کلیک نمایید.